CONSTANCIA DE CAPTURA DE DATOS PARA PARTICIPACIÓN EN EVENTOS -COVIAL-